VISIE en werkwijze De Kaai
De begeleiding van de jongere vindt plaats in dialoog met de jongere en in samenwerking met de ouders, de school en het CLB. De jongere is eigenaar van het traject. Het werken aan het zelfvertrouwen, het zelfbeeld en het geloof in eigen groeipotentieel staan centraal in De Kaai. Om dit te realiseren trachten we te zorgen voor succeservaringen. Die succeservaringen ondersteunen de jongere ook in zijn contacten met zijn persoonlijk netwerk en de maatschappij. De jongere ontdekt zijn talenten en maakt die ook zichtbaar. We werken krachtgericht. Vanuit de krachten groeit het vertrouwen in zichzelf en in de samenleving.

We stellen ons in De Kaai empathisch op, we leven ons in, in ieders verhaal en standpunt, waardoor we ruimte creŽren om te benoemen en te aanvaarden wat we voelen en denken, om uiteindelijk hiermee aan de slag te gaan.

De Kaai tracht bij te dragen aan een positieve ontwikkeling van de jongere. Een kwaliteitsvolle begeleiding ondersteunt de jongere met het oog op een maximale (her)aansluiting bij het schooltraject. Hiervoor werken we samen met het CLB.


Pedagogische visie
De werking van De Kaai vertrekt vanuit de institutionele pedagogiek. De nadruk ligt op het groepsgebeuren(Nijs, S.D.). We beginnen en eindigen de dag met een kring. Het leiden van de kring is niet alleen voor begeleiders. Wie de kring leidt, wordt ter plaatste op dat moment vastgelegd. Er is een openheid om zelf verantwoordelijkheid te nemen om deel te nemen, of net niet.

Door activiteiten in te richten in groep, ontstaat er een relationeel veld, wordt er een sfeer geschept van positieve verbondenheid tussen personen. Door deze activiteiten, in De Kaai Ďateliersí, kan de interesse van jongeren gewekt worden en komen ze tot werkelijke ontmoetingen met elkaar (Nijs, S.D.).

Begeleiders en jongeren werken samen. We nemen als begeleider in De Kaai geen hiŽrarchische positie aan, maar we dragen mee het proces.
We vinden het belangrijk dat alle jongeren zichzelf kunnen zijn en geven hen daarvoor alle ruimte. Daarnaast zijn we ook open in ons Ďsprekení.
We praten niet over de jongere maar met de jongere. We richten ons op ons ervaringsgerichte atelierwerking. Vanuit de kwaliteiten van de jongere worden stappen gezet naar zelfreflectie, analyse en remediŽring. De ateliers en individuele momenten zijn gericht op het versterken van het probleemoplossend vermogen van de jongere. De Kaai stelt het belang van de jongere voorop. Dat belang wordt in dialoog met de jongere vastgelegd en wordt doorheen heel het traject opnieuw bepaald, in relatie tot de concrete situatie en in interactie met alle betrokkenen. De Kaai respecteert tijdens de begeleiding alle rechten van de jongere. De Kaai handelt met respect voor de intellectuele en fysieke integriteit van de jongere, zijn overtuiging en geloof en die van zijn context.