Verantwoordelijke:
Tim Van Neck

Termurenlaan 22
9320 Erembodegem
T: 053 61 55 86
E: dekaai@ruyskensveld.be

2 weekhelften:
Maandag-Dinsdag: 9u00-16u00
Donderdag-Vrijdag: 9u00-16u00

Pauzes:
Voormiddag: 10u30-10u45
Middagpauze: 12u30-13u15
Namiddag: 15u00-15u15

Je kan bij ons terecht voor een NAFT. NAFT staat voor een Naadloos Flexibel Traject. Deze trajecten worden aangevraagd door jouw school en de CLB-medewerker als het eventjes niet goed loopt op school, om welke reden dan ook. Je komt voor een periode naar De Kaai, waar je de tijd kan nemen om op adem te komen en na te denken hoe het op school anders kan. Het is geen schorsing of straf, maar een kans. Tijdens het traject proberen we samen met jou te zoeken naar een manier waarop schoolgaan terug aangenamer kan worden. Het is een uitgelezen kans om een moeilijke periode af te sluiten en een nieuwe start te maken.

Eerste stap
Als je over De Kaai hoort, heb je er waarschijnlijk al enkele gesprekken opzitten met leerlingbegeleiding en/of CLB-medewerker. Zij zullen samen met jou een aanmeldings formulier (een blad met enkele verkennende vragen) invullen. Zowel jij als je ouders, de school en het CLB moeten hun deeltje invullen. Het CLB zorgt ervoor dat dit formulier aan de juiste personen bezorgd wordt.

En dan...
Dan wordt een datum vastgelegd voor een kennismakingsgesprek in De Kaai. Je komt dan samen met je ouders tot bij ons. Iemand van de school en het CLB zijn ook van de partij. Als er nog mensen zijn die voor jou belangrijk zijn, dan kunnen zij ook mee komen. We zitten samen rond de tafel om ieders verhaal te beluisteren en bekijken wat we voor jullie kunnen betekenen. De begeleider die op jouw gesprek aanwezig is wordt het aanspreekpunt van jouw NAFT, hij/zij wordt ook jouw IB (individuele begeleider) waarmee je gesprekken kan hebben. We stellen samen op dat gesprek een aantal concrete doelstellingen op, waar we samen gaan aan werken in het traject.
Tijdens jouw NAFT blijf je minstens halftijds school lopen. Dit is flexibel en zo kunnen we schuiven tussen meerdere dagen school en mindere dagen NAFT en/of omgekeerd. Afhankelijk van jouw situatie. Je kan maximaal 1 weekhelft deelnemen in De Kaai.

Samen aan de slag.
Je start op in een van de twee weekhelften. We starten de dag steeds met een kringgesprek waarin we ook de ateliers van de dag voorstellen. Er zijn altijd meerdere ateliers die doorgaan en je kan zelf kiezen waar je het liefst bij aansluit. Wandelen, fietsen en diverse sport activiteiten vinden wekelijks plaats. Een aantal voorbeelden uit onze ateliers: creatief verven, werken met hout, koken, werken met papier maché, beeldhouwen, fietsen herstellen en creatief knutselen. Jouw IB zal met jou gesprekken voeren om samen uit te zoeken wat er nodig kan zijn om het schoolgaan voor jou aangenamer te maken en hoe jij en je context dit zouden kunnen aanpakken.

Ronde tafelgesprekken.
Elke maand houden we een kort overleg, een ronde tafel gesprek waarin we overlopen wat we bereikt hebben en waarop we gaan inzetten in de komende tijd. Een NAFT staat voor flexibiliteit. Zo kan het net beter gaan op school en kunnen we NAFT-dagen afbouwen, of het gaat net niet zo goed en we maken bijkomende afspraken inzake jouw doelstellingen.

Bijna laatste stap
Afhankelijk van het behalen van bepaalde doelstellingen wordt jouw NAFT afgebouwd of beëindigd. Je traject eindigt dan met een rondetafelgesprek. Alle mensen die er bij waren op het kennismakingsgesprek komen terug samen om nog eens rond tafel te zitten. Zo'n gesprek ziet er voor elke jongere anders uit. Wat er gezegd wordt en welke voorstellen gedaan worden, hangt af van jou en wat je zelf ziet zitten. De bedoeling is in ieder geval dat we het gesprek eindigen met een plan waar iedereen samen mee aan de slag wil gaan.

Laatste stap.
Dan is het aan jou en de school, je gaat terug voltijds naar school, klaar voor je nieuwe start.

Onthoud.
Onze deur blijft altijd open staan, wanneer het nog eens even moeilijk gaat!