Verantwoordelijke:
Tim Van Neck

Termurenlaan 22
9320 Erembodegem
T: 053 61 55 86
E: dekaai@ruyskensveld.be

2 weekhelften:
Maandag-Dinsdag: 9u00-16u00
Donderdag-Vrijdag: 9u00-16u00

Pauzes:
Voormiddag: 10u30-10u45
Middagpauze: 12u30-13u15
Namiddag: 15u00-15u15

Wat is een NAFT en wat is het doel?
De naadloze flexibele trajecten (NAFT) in De Kaai hebben als doel om schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten in het secundair onderwijs tegen te gaan. Een NAFT kan preventief en remediërend ingezet worden en richt zich naar leerlingen, naar klasgroepen, leerkrachten, teams en/ of scholen. Een NAFT ondersteunt het schoolteam om een positieve (re)integratie in het onderwijs op maat van elke jongere mogelijk te maken. De ondersteuning draagt bij tot de verbinding tussen de jongere en de school en versterkt de school en de leerkrachten in de omgang met de jongere. Binnen De Kaai maakten we de keuze om in te zetten op individuele jongeren. Wij richten ons specifiek naar de jongere, die zal terechtkomen in een diverse groepswerking.

Aanmelding
Aanmeldingen gebeuren steeds door de betrokken CLB medewerker via de aanmeldtool. Als het traject bij de Kaai terecht komt nemen we contact op met CLB en/of de leerlingbegeleiding. We plannen zo snel mogelijk een 'Ronde tafel gesprek'. We trachten dit te doen binnen de 4 werkdagen volgend op de Naft cel. We plannen een eerste Ronde tafel gesprek (intake) met de jongere, ouders, school en CLB. De school zorgt voor de uitnodiging naar ouders/context.

Aanmeldingsvoorwaarden
. Intrinsieke motivatie bij de leerling
. Zo preventief mogelijk inzetten
. School communiceert transparant over verwachtingen (perspectief school) + doelstellingen

Traject in de Kaai.
De jongere kan op elk moment instappen in onze werking. We werken met 2 groepen verdeeld over de 2 weekhelften, groep 1 op maandag-dinsdag en groep 2 op donderdag-vrijdag. De jongere blijft tijdens zijn naft traject school volgen om zo de leerstofachterstand te beperken en de connectie met de klas/school niet te verliezen. Maandelijks organiseren wij een tussentijds 'Ronde tafel gesprek' met jongere, ouders, school en CLB. Hierop evalueren we de voorbije periode en bespreken we hoe de volgende maand in de jongere zijn traject er zal uit zien. Elk Naft traject wordt afgesloten met een 'Ronde tafel gesprek'.