Professionals // NAFT traject


Verantwoordelijke:
Dorien Bogaert

Gendarmerie (2e verdiep)
Denderstraat 22
9300 Aalst
T: 053 61 55 86
E: dekaai@ruyskensveld.beDe naadloze flexibele trajecten (NAFT) hebben als doel om schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten in het secundair onderwijs tegen te gaan.
Een NAFT kan preventief en remediërend ingezet worden en richt zich naar leerlingen, naar klasgroepen, leerkrachten, teams en/ of scholen.
Vanaf schooljaar (2019-2020) is De Kaai niet meer alleen NAFT-aanbieder voor het arrondissement Aalst maar kunnen jullie ook rekenen op Groep Intro vzw.

Wij – De Kaai - merken op dat enerzijds bij de ondersteuning van de jongere een -nog meer- flexibelere aanpak nodig is. Werken op maat van de jongere - om een vlotte terugkeer naar de school te realiseren - blijft het belangrijkste uitgangspunt van de Kaai.
Anderzijds is samenwerking met leerkrachten en school, ouders, leerlingenbegeleiding en CLB van cruciaal belang. Sinds dit schooljaar willen we ook hier meer aandacht aan besteden. De stem van de leerkracht moet veel gehoord worden.

Naar aanleiding van het bovenstaande hebben we wat gesleuteld aan ons concept.

  • Aanmelding

Er is een algemeen aanmeldingsformulier gekomen waar jullie jullie NAFT-vraag uit de doeken kunnen doen. Deze sturen jullie naar naftaalst@gmail.com voor dinsdag 17u. Op donderdag komt de NAFT-cel samen om de aanvragen te bekijken en te verdelen onder De Kaai en Groep intro vzw.

Onze kennismakingsgesprekken zullen vanaf dit jaar doorgaan op vrijdagvoormiddag en niet meer op woensdag zoals vorige jaren.

  • Traject

We maken geen onderscheid meer tussen de verschillende trajecten. Jongeren komen bij ons voor vier weken. De eerste week onderscheidt zich van de andere. De jongere beginnen voltijds in een inleefweek. Dit om rust te bieden aan de jongere, elkaar te leren kennen en een band op te bouwen.
De daaropvolgende weken zullen ingevuld worden op maat van de jongere. We richten ons nog steeds op ons ervaringsgerichte atelierwerking, we blijven werken met individuele begeleiding en maken gebruiken van bepaalde methodieken zoals de principes van Rots en Water.
We zetten meer in op samenwerking met de school en CLB. We zullen meer terugkomdagen plannen,  zoeken naar een vertrouwensleerkracht en zelf naar school komen zodat de band met de school behouden blijft en de herinstap niet alleen hoeft te gebeuren.  Het is een zaak van alle betrokkenen.

Voor het gedetailleerde verloop van een NAFT-traject in De Kaai, kan je doorklikken naar onze handleiding en tijdlijn.Interessante documenten:
Aanmeldingsdocument
Folder professionals
Folder jongere
Reglement
Adres:
Gendarmerie
2e verdiep
Denderstaat 22
9300 Aalst