Residentieel aanbod

Wat als thuis wonen even niet meer kan?
We begeleiden kinderen, jongeren en hun gezin, ouders, familie of ruimere sociale context die het tijdelijk wat moeilijker hebben of zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden. Voor gepaste hulpverlening kan een residentiële opname nodig zijn. Dit kan in één van onze begeleidingstehuizen. De jongere verblijft dan tijdelijk op één van onze campussen, met als doel een terugkeer naar de context te bewerkstellingen of een traject richting zelfstandigheid af te leggen. We hebben plaats voor 162 kinderen/jongeren.

Waar kan je terecht?
Op de campussen Erembodegem, Maarkedal en Zwalm kunnen jongeren terecht van 0 tot 25 jaar. Op campus Ronse kunnen jongeren terecht van 12 tot 25 jaar. De leefgroepen binnen Ruyskensveld zijn verschillend georganiseerd, afhankelijk van de leeftijd of van de noden en behoeften van de jongere. Al onze leefgroepen zijn gemengd, dus jongens en meisjes samen.

De studiowerking/kamertraining richt zich tot jongeren (jongens en meisjes) vanaf 16 jaar. Je krijgt je eigen (gemeubelde studio) van waaruit je een aantal zaken kunt inoefenen in je weg naar zelfstandigheid. Op basis van een aantal doelstellingen die je samen met begeleiding, je ouders en/of consulent bepaalt wordt bekeken op welke domeinen je wat extra ondersteuning kan gebruiken (koken, huishoudelijke taken, financieel, sociaal-emotioneel, ...). Deze werking vind je in al onze begeleidingstehuizen. Wanneer je in een begeleidingstehuis verblijft, wordt er ook met jouw context (ouders, familie, vrienden,…) gewerkt. Een contextbegeleider zal dan de contacten met jouw context onderhouden.

Wanneer kan je beroep doen op crisisverblijf?
Wanneer er zich plots thuis een acute noodsituatie voordoet, kunnen jongeren tijdelijk opgevangen worden. Tijdens het verblijf wordt er gezocht welke stappen elk gezinslid kan ondernemen zodat het gezin weer samen thuis kan wonen of welke andere mogelijkheden er zijn naar vervolghulp.

Hoe kan ik hier beroep op doen?
Crisisverblijf wordt georganiseerd vanuit het crisismeldpunt en heeft als doel om tijdelijk rust en veiligheid te bieden. Op de campussen Erembodegem, Maarkedal, Ronse en Zwalm kan er crisisverblijf georganiseerd worden. Campus Erembodegem heeft een vast crisisbed.