Waarden

Onze waarden geven richting aan ons handelen. Om onze waarden vorm te geven doorliepen we een participatief proces.
Onze medewerkers gingen aan de slag met de woordwolken die voortvloeiden uit de denkdag missie, visie en waarden.
Uiteindelijk werden onze vijf waarden weerhouden: krachtgericht, openheid, verbondenheid, empathie en respect. Kortweg KOVER.

Krachtgericht

Omdat alle jongeren over talenten, krachten en sterktes beschikken geven we hen de kansen en ruimte om deze te ontwikkelen.

Openheid

We vinden het belangrijk dat alle jongeren zichzelf kunnen zijn en geven hen daarvoor alle ruimte. Daarnaast zijn we ook open in ons ‘spreken’.

We praten niet over elkaar maar met elkaar.

We benoemen de zaken zoals ze zijn ook als het moeilijk gaat. Ieders inbreng is hierbij even belangrijk en we kunnen ook erkennen als we eens fout zitten.

We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Ten slotte staan we open voor alles wat rondom ons gebeurt in de maatschappij en spelen we er bewust op in.

Verbondenheid

Sterke banden behouden we en waar nodig herstellen we verbroken contacten. Dit doen we zowel naar de jongeren en hun omgeving , als jongeren naar hun omgeving en omgekeerd.

We willen op verschillende manieren contact maken en samenwerking bekomen. Als collega’s van Ruyskensveld werken we nauw samen over de campussen en deelwerkingen heen.

We streven steeds samenwerking na met personen van buiten de organisatie. Zo helpen we elkaar als het al eens moeilijk gaat, hebben we aandacht voor ieders beleving en leren we ook van elkaar.

We vinden het belangrijk om zo veel mogelijk alles samen met de jongere en de mensen rondom hen te doen en samen een afgesproken doel te bereiken.

Empathie

Hierbij staan de woorden luisteren, inleven en steunen centraal. We luisteren op een oprechte wijze naar het verhaal van de jongere en zijn omgeving, van onze collega’s en van de mensen buiten de organisatie.

We leven ons in, in ieders verhaal en standpunt, waardoor we ruimte creëren om te benoemen en te aanvaarden wat we voelen en denken, om uiteindelijk hiermee aan de slag te gaan.

We staan naast de jongere en zijn omgeving en naast een collega, om zo steun te kunnen bieden op maat en tempo van de jongere en zijn omgeving.

Daarnaast stellen we ook verwachtingen, in het belang van de jongeren, vertrekkend van wat er is en bouwend op een wederzijdse relatie.

Respect

Respect is voor ons heel belangrijk.
We werken aan een eerlijke, positieve, echte en zorgende houding naar jongeren en hun context en naar elkaar als collega’s.