Missie

Ruyskensveld vzw is een organisatie voor bijzondere jeugdzorg.
We bieden zorg op maat aan gezinnen, kinderen, jongeren en hun omgeving en dit op verschillende levensdomeinen.
We staan voor een heel divers, sterk ondersteunend en vernieuwend aanbod, wat een continuŁm van zorg mogelijk maakt.
We zetten in op kracht van mensen en zoeken samen hoe we verandering mogelijk kunnen maken.
Een open dialoog, verbondenheid met de mensen met wie we werken, respect voor ieders eigenheid en maximale inspraak en participatie van alle betrokkenen staan centraal in onze werking.
De christelijke-filosofische traditie van onze organisatie werkt hierbij steeds als inspiratie en toetssteen.