Steun ons

Ruyskensveld vzw is gerechtigd om een gift met het voordeel van fiscale aftrekbaarheid, een legaat of een duo-legaat te ontvangen.

Voor GIFTEN vanaf 40€ krijg je een fiscaal attest waardoor je recht hebt op belastingvermindering. Voor giften onder de 40€ heb je als particulier geen recht op een fiscaal attest. Je kan kiezen voor een éénmalige storting of een maandelijkse domiciliëring.

Een storting gebeurt op naam van Ruyskensveld vzw, op het rekeningnummer IBAN: BE54 73702256 7697 - BIC: KREDBEBB

Je kan ons ook steunen via een legaat of duo–legaat.

EEN LEGAAT is een toekenning van een onroerend of roerend goed bij testament. Bij een duo-legaat is dat eveneens zo maar er zijn twee begunstigde partijen. Vandaar de naam duo-legaat.

HET DUO-LEGAAT is een interessante formule voor situaties waarbij er hoge successierechten moeten betaald worden. De volledige successierechten worden in dit geval gedragen door de vzw die mede als begunstigde aangeduid wordt. Er zijn dus 2 begunstigden : een privépersoon en een vzw. Het is een duo-winst. Voor meer info verwijzen wij naar uw notaris. Hij zal met u voorafgaandelijk het bedrag afspreken dat je via duo-legaat aan de privépersoon en aan het goede doel wil nalaten.

Giften en legaten komen steeds integraal ten goede van onze kinderen, jongeren en hun context.
De middelen worden o.a gebruikt ter ondersteuning van:
  • De organisatie van kampen voor onze kinderen, jongeren en hun context
  • De aankoop van kindvriendelijke speeltuigen
  • De inrichting en aankleding van de slaapkamers en studio’s
  • De aankoop van dienstwagens
  • Geschenken voor Nieuwjaar, Kerstmis, Sinterklaas, …

  • Wens je ons via een gift, legaat of een duo-legaat te steunen? Vul dan hieronder je gegevens in: