Publicaties


DE RUYSKENSVELD GAZET

Terugblik op 2018 - vooruitblik op 2019

Op 1 januari 2018 fusioneerden 3 organisaties voor bijzondere jeugdzorg, Jeugdzorg De Brug vzw, de Instelling voor Bijzondere Jeugdzorg van de Zusters van Sint-Vincentius à Paulo van Gijzegem (gekend als Home Sint-Elisabeth) en ‘ter Muren’ tot één organisatie voor bijzondere jeugdzorg Ruyskensveld. De fusie, door de inbreng om niet van een algemeenheid, was een juridisch orgelpunt na een jarenlange zoektocht naar eficiënt en effectief samenwerken...


DE RUYSKENSVELD GAZET

"Architecture is so much more than what people see, it's how you make people feel".

Nu en dan staan we nog met een groepje door ' t venster te turen wanneer grote stukken muur naar beneden tuimelen en wij bekijken de werklieden die zo gezwind maar toch gevaarlijk langs daken en muren klauteren. God zij dank! Er zijn geen ongevallen tot nu toe. Wij bidden opdat God die brave werklieden blijve bewaren bij hun arbeid voor ’t dagelijks brood. Dagboek notitie van een zuster bij het bouwen van de paviljoenen die nu afgebroken worden …