Rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke hulp

Ik zoek hulp, hoe kan ik bij Ruyskensveld terecht?
Een deel van ons aanbod is rechtstreeks toegankelijk. Dat wil zeggen dat iedereen ons zonder tussenpersoon kan contacteren en beroep kan doen op dagbegeleiding in groep. Dit geldt voor de thuisbegeleidingsdiensten, het dagcentrum in Geraardsbergen en onze onder steunende begeleiding.

Een ander deel van ons aanbod is niet rechtstreeks toegankelijk. Deze vorm van hulpverlening is heel ingrijpend. Aangezien deze intensiever is van aard, moet er over gewaakt worden dat de meest gepaste hulpverleningsvorm geactiveerd wordt. De overheid heeft een systeem ge´nstalleerd om dit in goede banen te leiden. Dit systeem is de Afdeling Continu´teit en Toegang (ACT) . De jeugdhulpverlening kan enkel ingezet worden met hun akkoord en tussenkomst. Meer informatie over dit systeem kan je vinden op de site van het Agentschap Opgroeien.

Elke jeugdhulpaanbieder (van CLB, JAC, CGGZ,ů) kan een aanvraag indienen bij de Afdeling Continu´teit en Toegang. Deze aanvraag gebeurt steeds in overleg met de jongere en zijn ouders. In sommige gevallen kan het zijn dat er sprake is van een verontrustende opvoedingssituatie. Dan zal de Jeugdrechtbank een aanvraag indienen bij de Afdeling Continu´teit en Toegang. Ook via deze weg komen gezinnen bij ons terecht.

wanneer kan ik bij Ruyskensveld terecht?
Afhankelijk van welke hulp er precies nodig is en in welke regio zal het afhangen van de beschikbare plaatsen wanneer de hulp kan starten. Wanneer een jongere wordt aangemeld, komt hij/zij op een wachtlijst terecht. De Afdeling Continu´teit en Toegang beheert de wachtlijsten van de niet rechtstreeks toegankelijke hulp. De wachtlijsten van de rechtstreeks toegankelijke hulp beheren wij als organisatie zelf.