Projecten

Ruyskensveld heeft 2 projectendiensten (Project De Kaai en Karavaan) en een woonproject gelegen te Aalst (’t Schurend Scharniertje).


Project De Kaai
Het intern aanbod van Project De Kaai richt zich hoofdzakelijk tot de kinderen en jongeren die op campus Erembodegem verblijven.
Daarnaast heeft Project De Kaai een samenwerking met CLB’s waarbij jongeren vanaf 12 jaar aangemeld kunnen worden voor een NAFT-traject.

Intern aanbod
 • Aanbod ondersteunende module: voor jongeren (vanaf 12 jaar) die geen zinvolle dagbesteding (school/werk) hebben, of waarbij dit moeilijk verloopt (vb. spijbelen).
 • Organiseren van een vrijetijdsaanbod
 • Organiseren van thema-activiteiten : Sint-Franciscusdag, afsluitactiviteit, kersttoneel.

 • Extern aanbod (scholen)
  Project De Kaai biedt Naadloze Flexibele Trajecten aan voor leerlingen die vastlopen (of dreigen vast te lopen) in hun schoolse situatie en waarbij schooluitval dreigt. Hun opdracht bestaat eruit om als externe partner samen met de leerling en de school een perspectief te zoeken en dit uit te werken. Leerlingen kunnen enkel via het CLB aangemeld worden.
  Meer info over de hun werking, alsook de officiële aanmeldingsformulieren, kunt u vinden op hun website www.dekaai.org.  Karavaan
  Karavaan is gelegen in Ronse. Ze bieden dagbesteding aan voor jongeren uit campus Zwalm, Ronse en Maarkedal, die omwille van diverse redenen tijdelijk niet naar school kunnen gaan. Naast het bieden van zinvolle dagbesteding wilt Karavaan een rustplaats zijn van waaruit men op zoek gaat naar talenten, sterktes en succeservaringen in hun atelierwerking en/of via ervaringsprojecten onder de vorm van vrijwilligerswerk.

  Jongeren die verblijven in Campus Zwalm, Maarkedal en Ronse kunnen in Karavaan terecht voor een time-out-project, dat samen met de jongere inhoudelijk vormgegeven wordt. Tot slot biedt Karavaan de uitvoering van alternatieve sancties aan, bij wijze van herstelbeweging.  ‘t Schurend Scharniertje
  ’t Schurend Scharniertje is een huis te Aalst, bestaande uit 3 studio’s, bedoeld voor jongeren die moeilijkheden ondervinden om op de reguliere woonmarkt een woonst te vinden. De enige voorwaarde is dat er een vorm van begeleiding (CBAW, CAW) betrokken is.
  De jongere kan maximaal 1 jaar terecht in deze studio, en krijgt bij afronding een attest van ‘goede huurder’ mee, om zo zijn kansen op de reguliere markt te verhogen. Aanmeldingen gebeuren via de coördinator.